Kezdőoldal

 

09.17. P 1. óra
8.b matematika Számok normálalakja
09.17. P 2. óra
7.a matematika Racionális számok
09.17. P 3. óra
7.a matematika Gyakorlás: Oszthatóság, prímtényezős felbontás, hatványozás
09.17. P 4. óra
5.a matematika Gyakorlás: Természetes számok
     
09.16. Cs 1. óra
5.a matematika Becslés, kerekítés
09.16. Cs 4. óra 5.a technika Alaprajz készítése
     
09.15. Sz 5. óra
8.b matematika Hatványozás azonosságai
09.15. Sz 6. óra 4.a Lego-robot szakkör Ismerkedés a WeDo Lego készlettel
     
09.14. K 1. óra
8.b matematika Hatványozás
09.14. K 2. óra
5.a matematika Év eleji felmérés írása
09.14. K 3. óra
5.a digitális kultúra Programok, operációs rendszerek, fájlok és mappák
09.14. K 4. óra
7.a matematika A hatványozás azonosságai
09.14. K 5. óra
7.a technika Egyszerű áramkörök
09.14. K 6. óra
8.b matematika komp. Feladatok megoldása a feladatgyűjteményből 1.
09.14. K 7. óra
8.b matematika komp.
Feladatok megoldása a feladatgyűjteményből 1.
     
09.13. H 1. óra
8.b matematika Oszthatósági szabályok
09.13. H 2. óra 5.a matematika A számok ábrázolása a számegyenesen
09.13. H 3. óra 7.a matematika Hatványozás
09.13. H 5. óra 5.a KAP A számítógép perifériái
     
09.09. Cs 1. óra
5.a matematika A számok kialakulása, a római számok
09.09. Cs 2. óra
7.a matematika Oszthatósági szabályok
09.09. Cs 4. óra
5.a technika
Épületek
09.09. Cs 6. óra
6.a technika
Ember és környezete
     
09.08. Sz 5. óra
8.b matematika Prímszámok, összetett számok
     
09.07. K 1. óra 8.b matematika Osztó, többszörös
09.07. K 2. óra 5.a matematika A természetes számok helyesírása
09.07. K 3. óra 5.a digitális kultúra
A számítógépek és főbb alkatrészeik
09.07. K 4. óra 7.a matematika
Prímszámok, összetett számok
09.07. K 5. óra 7.a technika
Egyszerű áramkörök
     
09.06. H 1. óra
8.b matematika Természetes számok, egész számok
09.06. H 2. óra 5.a matematika A számjegyek hármas csoportosítása, és a számok kiolvasása
09.06. H 3. óra 7.a matematika Osztó, többszörös
09.06. H 5. óra 5.a KAP
 A buktaszoft.hu weboldal
     
09.03. P 1. óra 8.b matematika Halmazok
09.03. P 2. óra 7.a matematika Természetes számok, egész számok
09.03. P 4. óra 5.a matematika A helyiértékes írás
     
09.02. Cs 1. óra 5.a matematika Követelmények ismertetése
09.02. Cs 2. óra 7.a matematika Követelmények ismertetése
09.02. Cs 4. óra 5.a technika Miről tanulunk az idén?
09.02. Cs 6. óra 6.a technika Miről tanulunk az idén?