Kezdőoldal

11.29. H 1. óra 8.b matematika Többtagú kifejezés szorzása, osztása egytagú kifejezéssel
11.29. H 2. óra 5.a matematika Gyakorló óra: Törtek értelmezése, összehasonlítása, ábrázolása
11.29. H 3. óra 7.a matematika A háromszögek egybevágóságának alapesetei
11.29. H 5. óra 5.a KAP Törtek – tankockák megoldása
     
11.26. P 1. óra 8.b matematika Számonkérés: Helyettesítési érték, összevonás
11.26. P 2. óra 7.a matematika Háromszögek
11.26. P 4. óra 5.a matematika Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása
     
11.25. CS 1. óra 5.a matematika Törtek ábrázolása számegyenesen, vegyes törtek
11.25. CS 2. óra 7.a matematika Síkidomok, sokszögek
11.25. CS 4. óra 5.a technika Utcakép
11.25. CS 6. óra 6.a technika A lakás, a lakás alaprajza
     
11.24. Sz 5. óra 8.b matematika Algebrai kifejezések szorzása és osztása
     
11.23. K 1. óra 8.b matematika Az összevonás gyakorlása
11.23. K 2. óra 5.a matematika Gyakorló óra: törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása
11.23. K 3. óra 5.a digitális kultúra Scratch programozás gyakorlása
11.23. K 4. óra 7.a matematika Mértékegységváltás
11.23. K 5. óra 7.a technika A fűtés
     
11.22. H 1. óra 8.b matematika Egynemű algebrai kifejezések összevonása
11.22. H 2. óra 5.a matematika Törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása
11.22. H 3. óra 7.a matematika Témazáró dolgozat
11.22. H 5. óra 5.a KAP Teszt kitöltése a törtek értelmezése témakörben
     
11.19. P 1. óra 8.b matematika A helyettesítési érték kiszámításának gyakorlása
11.19. P 2. óra 7.a matematika Gyakorló óra: Normálalak, arányosság
11.19. P 4. óra 5.a matematika Törtrészek ábrázolása, a törtszámok használata
     
11.18. CS 1. óra 5.a matematika Ismerkedés a törtekkel
11.18. CS 2. óra 7.a matematika Gyakorló óra: Arányos osztás, százalékszámítás
11.18. CS 4. óra 5.a technika Lakókörnyezet
11.18. CS 6. óra 6.a technika Műszaki rajzi ismeretek
     
11.17. Sz 5. óra 8.b matematika Algebrai kifejezések helyettesítési értékének meghatározása
     
11.16. K 1. óra 8.b matematika Algebrai kifejezések
11.16. K 2. óra 5.a matematika Témazáró dolgozat: Egész számok
11.16. K 3. óra 5.a digitális kultúra Ciklusok
11.16. K 4. óra 7.a matematika Gyakorló óra: Hatványozás, prímtényezős felbontás
11.16. K 5. óra 7.a technika Tüzelőberendezések, fűtőanyagok
     
11.15. H 1. óra 8.b matematika Témazáró dolgozat
11.15. H 2. óra 5.a matematika Gyakorló óra: Egész számok 3.
11.15. H 3. óra 7.a matematika Gyakorló óra: Műveletek racionális számokkal
11.15. H 5. óra 5.a KAP Teszt kitöltése az egész számok témakörben
     
11.12. P 4. óra 5.a matematika Gyakorló óra: Egész számok 2.
     
11.11. CS 1. óra 5.a matematika Gyakorló óra: Egész számok 1.
11.11. CS 4. óra 5.a technika Élet a településen
11.11. CS 6. óra 6.a technika Szerkezetek felépítése
     
11.09. K 2. óra 5.a matematika Összefoglalás: Egész számok
11.02. K 3. óra 5.a KAP
Matematika feladatok megoldása csoportmunkában
     
11.08. H 1. óra 8.b matematika Gyakorló óra: Vegyes feladatok
11.08. H 2. óra 5.a matematika Felmérés: Összeadás, kivonás, műveleti sorrend
11.08. H 3. óra 7.a matematika Felmérés: Arányosság, statisztika 
11.08. H 5. óra 5.a digitális kultúra Rajzolás Scratchben
     
11.05. P 1. óra 8.b matematika Gyakorló óra: Normálalak, prímtényezős felbontás
11.05. P 2. óra 7.a matematika Gyakorlás: Arányosság, statisztika
11.05. P 4. óra 5.a matematika Gyakorló óra: Összeadás, kivonás, műveleti sorrend
     
11.04. CS 1. óra 5.a matematika Egész számok összeadásának és kivonásának gyakorlása
11.04. CS 2. óra 7.a matematika Statisztikai számítások
11.04. CS 4. óra 5.a technika Házmakett készítése
11.04. CS 6. óra 6.a technika Munkaszervezési ismeretek
     
11.03. Sz 5. óra 8.b matematika Gyakorló óra: Statisztika, műveletek
11.03. Sz 6. óra 4.a Lego-robot szakkör Kémrobot
     
11.02. K 1. óra 8.b matematika Gyakorló óra: Hatványozás, százalékszámítás
11.02. K 2. óra 5.a matematika Gyakorló óra: Szöveges feladatok és műveleti sorrend
11.02. K 3. óra 5.a digitális kultúra Gyakorlás: A szereplő irányítása
11.02. K 4. óra 7.a matematika Egyenes és fordított arányosság
11.02. K 5. óra 7.a technika A lakás vízvezeték-hálózata
11.02. K 6. óra 8.b matematika komp. Kompetenciafejlesztő feladatok online megoldása 2.
11.02. K 7. óra 8.a matematika komp. Kompetenciafejlesztő feladatok online megoldása 2.
     
10.22. P 2. óra 7.a matematika Arány, arányos osztás
10.22. P 4. óra 5.a matematika Egész számok összeadása és kivonása
     
10.21. CS 1. óra 5.a matematika A számok ellentettje és abszolút értéke
10.21. CS 2. óra 7.a matematika Felmérés: Százalékszámítás, normálalak
10.21. CS 4. óra 5.a technika Makettkészítés folyamata – Tervezés
10.21. CS 6. óra 6.a technika Balesetmegelőzési ismeretek, az elektromos áram veszélyei
     
10.20. Sz 5. óra 8.b matematika Gyakorló óra: Műveletek racionális számokkal
10.20. Sz 6. óra 4.a Lego-robot szakkör Hűtőventilátor
     
10.19. K 1. óra 8.b matematika Felmérés: Arányosság, négyzetgyök, statisztika
10.19. K 2. óra 5.a matematika Negatív számok
10.19. K 3. óra 5.a digitális kultúra A robot irányítása utasítások segítségével
10.19. K 4. óra 7.a matematika Gyakorlás: Százalékszámítás, normálalak
10.19. K 5. óra 7.a technika Vízellátás
10.19. K 6. óra 8.b matematika komp. Példafeladatok megoldása
10.19. K 7. óra 8.a matematika komp. Példafeladatok megoldása
     
10.18. H 1. óra 8.b matematika Gyakorlás: Arányosság, négyzetgyök, statisztika
10.18. H 2. óra 5.a matematika Felmérés: Természetes számok – műveletek, szöveges feladatok
10.18. H 3. óra 7.a matematika Kamatos kamat
10.18. H 5. óra 5.a KAP Szorzótábla gyakorlása
     
10.15. P 1. óra 8.b matematika Statisztikai számítások
10.15. P 2. óra 7.a matematika Vegyes százalékszámítási feladatok
10.15. P 4. óra 5.a matematika Gyakorlás: Alapműveletek, szöveges feladatok
     
10.14. CS 1. óra 5.a matematika A tanult műveletek, a műveleti sorrend használatának gyakorlása
10.14. CS 2. óra 7.a matematika Százalékláb kiszámítása
10.14. CS 4. óra 5.a technika A valóság ábrázolása
10.14. CS 6. óra 6.a technika Eszközök kiválasztása
     
10.13. Sz 5. óra 8.b matematika Négyzetgyök meghatározása
10.13. Sz 6. óra 4.a Lego-robot szakkör Ragyogó csiga
10.13. Sz 7. óra 5.a mat. felz. Szorzás és osztás gyakorlása
     
10.12. K 1. óra 8.b matematika Számok négyzetgyöke
10.12. K 2. óra 5.a matematika A szorzás és az osztás tulajdonságai
10.12. K 3. óra 5.a digitális kultúra A virtuális robot vezérlése blokkprogramozási környezetben
10.12. K 4. óra 7.a matematika Alap kiszámítása
10.12. K 5. óra 7.a technika Elektromos készülékek a lakásban
10.12. K 6. óra 8.b matematika komp. Korábbi kompetenciamérések feladatainak megoldása
10.12. K 7. óra 8.a matematika komp. Korábbi kompetenciamérések feladatainak megoldása
     
10.11. H 1. óra 8.b matematika Feladatok egyenes és fordított arányossághoz
10.11. H 2. óra 5.a matematika Műveletek tulajdonságai, műveleti sorrend, zárójelek
10.11. H 3. óra 7.a matematika Százalékérték kiszámítása
10.11. H 5. óra 5.a KAP Lego-robotok
     
10.08. P 1. óra 8.b matematika Egyenes és fordított arányosság
10.08. P 2. óra 7.a matematika 1-nél nagyobb számok normálalakja
10.08. P 4. óra 5.a matematika Feladatok osztásra
     
10.07. CS 1. óra 5.a matematika Írásbeli osztás gyakorlása
10.07. CS 2. óra 7.a matematika Felmérés: Racionális számok, törtrész
10.07. CS 4. óra 5.a technika Műszaki ábrázolás szabványai
10.07. CS 6. óra 6.a technika A munkavégzés ergonómiája
     
10.06. Sz 5. óra 8.b matematika Arányos osztás
10.06. Sz 6. óra 4.a Lego-robot szakkör Első projektünk
10.06. Sz 7. óra
5.a mat. felz.
Összeadás és kivonás gyakorlása
     
10.05. K 1. óra 8.b matematika Felmérés: Műveletek törtekkel, százalékszámítás, normálalak
10.05. K 2. óra 5.a matematika Természetes számok osztása
10.05. K 3. óra 5.a digitális kultúra Ismerkedés a blokkprogramozási környezettel
10.05. K 4. óra 7.a matematika Gyakorlás: Racionális számok, törtrész
10.05. K 5. óra 7.a technika A lakás elektromos hálózata
10.05. K 6. óra 8.b matematika komp. Kompetenciafejlesztő feladatok online megoldása 1.
10.05. K 7. óra 8.a matematika komp. Kompetenciafejlesztő feladatok online megoldása 1.
     
10.04. H 1. óra 8.b matematika Gyakorlás: Műveletek törtekkel, százalékszámítás, normálalak
10.04. H 2. óra 5.a matematika Írásbeli szorzás gyakorlása
10.04. H 3. óra 7.a matematika Mennyiségek törtrésze
10.04. H 5. óra 5.a KAP Lego-robotok
     
10.01. P 1. óra 8.b matematika Százalékszámítási feladatok
10.01. P 2. óra 7.a matematika Műveletek sorrendje
10.01. P 4. óra 5.a matematika Írásbeli szorzás gyakorlása
     
09.30. CS 1. óra 5.a matematika Természetes számok szorzása
09.30. CS 2. óra 7.a matematika Szorzás és osztás a racionális számok körében
09.30. CS 4. óra 5.a technika Mérés
09.30. CS 6. óra 6.a technika Hulladékgazdálkodás
     
09.29. Sz 5. óra 8.b matematika Év eleji felmérés
     
09.28. K 1. óra 8.b matematika Százalékszámítás
09.28. K 2. óra 5.a matematika Számonkérés: Összeadás és kivonás
09.28. K 3. óra 5.a digitális kultúra Algoritmusok
09.28. K 4. óra 7.a matematika Szorzás és osztás a racionális számok körében
09.28. K 5. óra 7.a technika Biztonsági szabályok
     
09.27. H 1. óra 8.b matematika Műveletek törtekkel
09.27. H 2. óra 5.a matematika Gyakorlás: Összeadás és kivonás
09.27. H 3. óra 7.a matematika Racionális számok összevonása 2.
09.27. H 5. óra 5.a KAP Készítsünk algoritmust!
     
09.24. P 1. óra 8.b matematika Felmérés: Hatványozás, oszthatóság, prímtényezős felbontás
09.24. P 2. óra 7.a matematika Év eleji felmérés
09.24. P 4. óra 5.a matematika Természetes számok kivonása
     
09.23. CS 1. óra 5.a matematika Természetes számok összeadása
09.23. CS 2. óra 7.a matematika Racionális számok összevonása 1.
09.23. CS 4. óra 5.a technika Makettépítés
09.23. CS 6. óra 6.a technika Hulladékgazdálkodás
     
09.22. Sz 5. óra 8.b matematika Műveletek egész számokkal
09.22. Sz 6. óra 4.a Lego-robot szakkör Ismerkedés a WeDo Lego készlettel
     
09.21. K 1. óra
8.b matematika Gyakorlás: Hatványozás, oszthatóság, prímtényezős felbontás
09.21. K 2. óra
5.a matematika Felmérő írása: Természetes számok – számfogalom
09.21. K 3. óra
5.a digitális kultúra Bevezetés a robotikába
09.21. K 4. óra
7.a matematika Felmérő: Oszthatóság, prímtényezős felbontás, hatványozás
09.21. K 5. óra
7.a technika Összetett áramkörök
09.21. K 6. óra
8.b matematika komp. Feladatok megoldása az eMentor weboldaláról 1.
09.21. K 7. óra 8.b matematika komp. Feladatok megoldása az eMentor weboldaláról 1.
     
09.20. H 1. óra 8.b matematika A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontás segítségével
09.20. H 2. óra 5.a matematika Gyakorlás: Természetes számok
09.20. H 3. óra 7.a matematika Gyakorlás: Oszthatóság, prímtényezős felbontás, hatványozás
09.20. H 5. óra 5.a KAP Mappa létrehozása
     
09.17. P 1. óra
8.b matematika Számok normálalakja
09.17. P 2. óra
7.a matematika Racionális számok
09.17. P 3. óra
7.a matematika Racionális számok nagyság szerinti összehasonlítása
09.17. P 4. óra
5.a matematika Számrendszerek
     
09.16. Cs 1. óra
5.a matematika Becslés, kerekítés
09.16. Cs 4. óra 5.a technika Alaprajz készítése
     
09.15. Sz 5. óra
8.b matematika Hatványozás azonosságai
09.15. Sz 6. óra 4.a Lego-robot szakkör Ismerkedés a WeDo Lego készlettel
     
09.14. K 1. óra
8.b matematika Hatványozás
09.14. K 2. óra
5.a matematika Év eleji felmérés írása
09.14. K 3. óra
5.a digitális kultúra Programok, operációs rendszerek, fájlok és mappák
09.14. K 4. óra
7.a matematika A hatványozás azonosságai
09.14. K 5. óra
7.a technika Egyszerű áramkörök
09.14. K 6. óra
8.b matematika komp. Feladatok megoldása a feladatgyűjteményből 1.
09.14. K 7. óra
8.b matematika komp.
Feladatok megoldása a feladatgyűjteményből 1.
     
09.13. H 1. óra
8.b matematika Oszthatósági szabályok
09.13. H 2. óra 5.a matematika A számok ábrázolása a számegyenesen
09.13. H 3. óra 7.a matematika Hatványozás
09.13. H 5. óra 5.a KAP A számítógép perifériái
     
09.09. Cs 1. óra
5.a matematika A számok kialakulása, a római számok
09.09. Cs 2. óra
7.a matematika Oszthatósági szabályok
09.09. Cs 4. óra
5.a technika
Épületek
09.09. Cs 6. óra
6.a technika
Ember és környezete
     
09.08. Sz 5. óra
8.b matematika Prímszámok, összetett számok
     
09.07. K 1. óra 8.b matematika Osztó, többszörös
09.07. K 2. óra 5.a matematika A természetes számok helyesírása
09.07. K 3. óra 5.a digitális kultúra
A számítógépek és főbb alkatrészeik
09.07. K 4. óra 7.a matematika
Prímszámok, összetett számok
09.07. K 5. óra 7.a technika
Egyszerű áramkörök
     
09.06. H 1. óra
8.b matematika Természetes számok, egész számok
09.06. H 2. óra 5.a matematika A számjegyek hármas csoportosítása, és a számok kiolvasása
09.06. H 3. óra 7.a matematika Osztó, többszörös
09.06. H 5. óra 5.a KAP
 A buktaszoft.hu weboldal
     
09.03. P 1. óra 8.b matematika Halmazok
09.03. P 2. óra 7.a matematika Természetes számok, egész számok
09.03. P 4. óra 5.a matematika A helyiértékes írás
     
09.02. Cs 1. óra 5.a matematika Követelmények ismertetése
09.02. Cs 2. óra 7.a matematika Követelmények ismertetése
09.02. Cs 4. óra 5.a technika Miről tanulunk az idén?
09.02. Cs 6. óra 6.a technika Miről tanulunk az idén?